Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Royal 7th-Century Ship Burial Holds Rare 'Tar' Substance

A famous English ship burial contains a rare tar-like substance that comes from the Middle East.

via Live Science http://ift.tt/2gLglcf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου