Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

'Star in a Jar' Fusion Reactor Works and Promises Infinite Energy

New tests verify that Germany's Wendelstein 7-X fusion energy device is on track to safely suspend plasma in magnetic fields.

via Live Science http://ift.tt/2hbQkjT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου