Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Underwater Hebrew Tablet Reveals Biblical-Era Ruler of Judea

A huge slab discovered offshore in Israel has revealed the name of the ancient prefect who ruled Judea just before the Bar Kokhba revolt.

via Live Science http://ift.tt/2hIBb8U

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου