Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

'Very Dangerous' Powdered Gloves Banned for Doctors

At your next doctor's exam, one thing will be certain: Your physician won't be using powdered medical gloves.

via Live Science http://ift.tt/2hDsRsA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου