Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Watch John Glenn's Historic Friendship 7 Launch | Video

On February 20, 1962, John Glenn became the first American to orbit the planet Earth. He went on to become a United States senator and flew to space again on the Space Shuttle STS-95 mission.

via Live Science http://ift.tt/2hcYbAB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου