Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

What Is the MIND Diet?

The MIND diet is designed to lower the risk of Alzheimer's disease by promoting a diet consisting of brain-healthy foods.

via Live Science http://ift.tt/2hiy8IA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου