Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

What Is a 'Self'? Here Are All the Possibilities

At one extreme, the self is a made-up construct arising from our complex brains. At the other, the self is a soul or spirit that can survive death.

via Live Science http://ift.tt/2gbx9d9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου