Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Do Lobsters Live Forever?

Like many animals that live within the dark and deep sea, lobsters are subject to myths. But one particular myth — that lobsters would be immortal were it not for fishermen and hungry predators — doesn't exactly hold water, biologists told Live Science.

via Live Science http://ift.tt/29OCOSm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου