Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Galaxy Stirring Revealed by Doomed Japanese Spacecraft

Before it died, Japan's Hitomi satellite revealed surprising insights about how black holes stir up gas inside enormous collections of galaxies.

via Live Science http://ift.tt/29yZsgm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου