Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Is Personality an Illusion?

An idea that has persisted despite lack of scientific evidence is one suggesting that human behavior results only from the situation in which it occurs and not from the personality of the individual.

via Live Science http://ift.tt/29V42G9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου