Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

'Leap Second' to Be Added on New Year's Eve This Year

A "leap second" will be added to the world's clocks on Dec. 31 at 23 hours, 59 minutes and 59 seconds Coordinated Universal Time (UTC), which corresponds to 6:59:59 p.m. EST. The goal is to keep two different timescales in sync with each other.

via Live Science http://ift.tt/29BNcy0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου