Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

'Snowfox' GPS Phone Helps Parents Keep Tabs on Young Kids

A new, screenless phone for young kids could help parents stay in touch with their children, without the adults having to worry that their kids are glued to smartphones.

via Live Science http://ift.tt/29GI35M

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου