Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

What Would Happen If Comet Swift-Tuttle Hit the Earth?

If Comet Swift-Tuttle smacked into Earth, it would likely be a very bad day for our planet.

via Live Science http://ift.tt/2afpBAL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου