Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Why Does Cooking Oil Go Rancid?

Cooking oil is an essential kitchen ingredient — that is, until it goes rancid. The culprits behind this expiration can be found in pretty much every kitchen. They include exposure to light, heat, water, certain microbes and the very air people breathe.

via Live Science http://ift.tt/29h4rnQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου