Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

'Witch' Prison Revealed in 15th-Century Scottish Chapel

A 15th-century chapel in the Scottish city of Aberdeen was equipped as a prison for accused witches snared during the city's "Great Witch Hunt" in 1597.

via Live Science http://ift.tt/2adxWra

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου