Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

2,000-Year-Old Roman Skeletons Show Signs of Malaria

Malaria afflicted the Roman Empire some 2,000 years ago, according to a new analysis of human teeth collected in Italian cemeteries.

via Live Science http://ift.tt/2g6F5w0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου