Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Jumping Robots Mimic Adorable Big-Eyed Primates

A jumping robot — whose design was inspired by small primates known as bush babies — can spring off walls to gain height faster than any previous robot and could one day help rapidly scan urban disaster zones, researchers say.

via Live Science http://ift.tt/2gzWucS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου