Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

2016 ‘Arctic Report Card’ Gives Grim Evaluation

The global warming signal in the Arctic was stronger and more pronounced during 2016 than any other year.

via Live Science http://ift.tt/2hlBc60

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου