Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Boron Found On Mars For First Time By Curiosity Rover | Video

If its similar to boron found on Earth, it could potentially mean that there was habitable groundwater on ancient Mars. Patrick Gasda, a postdoctoral researcher from the Los Alamos National Laboratory explains the find.

via Live Science http://ift.tt/2h0cDbw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου