Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

255-Million-Year-Old Tumor Discovered in Ancient Mammal Relative | Video

The fossilized jawbone of a gorgonopsid, a distant and ancient modern mammal relative, contains a 255-million-year-old tumor.

via Live Science http://ift.tt/2h7mxsB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου