Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

255-Million-Year-Old Tumor is Oldest of its Kind

A tiny tumor likely caused a big toothache 255 million years ago for an animal called a gorgonopsian.

via Live Science http://ift.tt/2h0gNDt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου