Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Forget About the Road. Why Are Chickens So Bad at Flying?

Chickens may have wings and fluffy feathers, but they're fairly dismal fliers, often going airborne for only a few yards before landing.

via Live Science http://ift.tt/2geXimx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου