Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

62-Foot Wave Off Iceland Smashes World Record

A monstrous swell in the North Atlantic that rose up as high as a six-story building is now the world's tallest wave measured by a buoy, according to the World Meteorological Organization.

via Live Science http://ift.tt/2gBhkHL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου