Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Tiny Starfish Larva Mesmerizes in Award-Winning Video

A video showing whorls of water swirling around a tiny starfish larva earned the top prize in a Nikon competition.

via Live Science http://ift.tt/2h0OnWV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου