Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Tiny Predators Win Video Microscopy Contest | Video

A diverse range of miniscule organisms were big winners in the annual Nikon Small World in Motion Photomicrography Competition.

via Live Science http://ift.tt/2hw4XhZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου