Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ancient Marsupial Relative May Have Eaten Little Dinosaurs

An ancient mammal the size of a badger may have used its bone-crushing canines and powerful bite to take down little dinosaurs, researchers have found. In fact, the little guy could chomp with more force, pound for pound, than any other mammal on record.

via Live Science http://ift.tt/2hESYxR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου