Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Age-Old Problem: River in Jordan Polluted by Copper 7,000 Years Ago

The first river polluted by humanity may have been discovered in Jordan, contaminated by copper about 7,000 years ago, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2hveedw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου