Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Earth's Biggest Diamonds May Form in Strange 'Metal Pools'

The world's largest, most valuable diamonds may be born in pockets of liquid metal located deep within the Earth, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2hBteTP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου