Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Imaging Advance May Soon Show Unborn Babies in 3D

Someday, a mother-to-be may be able to put on a virtual reality headset and get a clear, 360-degree look at her own fetus in the womb.

via Live Science http://ift.tt/2gNUzp3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου