Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Extinction-Level Superflares May Blast Earth's Nearest Exoplanet Proxima b

The recent discovery of a planet around the star closest to the sun has raised hopes that life might exist there, but researchers now find that this world might frequently experience extinction-level "superflares" from its star.

via Live Science http://ift.tt/2gSxXje

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου