Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

World's Oldest Wild Breeding Bird Is Expecting Her 41st Chick

Forget about the stork — it's the albatross that should be in charge of baby delivery. The world's oldest wild breeding bird mother, a 66-year-old albatross named Wisdom, is incubating another egg, likely her 41st one, experts say.

via Live Science http://ift.tt/2gyGiwl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου