Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

What Doomed Franklin's Polar Expedition? Thumbnail Holds Clue

Zinc deficiency, not lead poisoning, may have been a major factor in the declining health of the crew on the deadly 19th-century Arctic voyage.

via Live Science http://ift.tt/2gSkdVG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου