Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Fingernails on a Chalkboard: Why This Sound Gives You the Shivers

If you're like most people, you probably can't stand the sound of fingernails scraping across a blackboard.

via Live Science http://ift.tt/2hdg5zz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου