Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

New Robot Can Leap In Air, Spring Off Wall | Video

The new robot, Salto (saltatorial locomotion on terrain obstacles), now "holds the record for highest robotic vertical jumping agility ever recorded," according to roboticists who created it at UC Berkeley.

via Live Science http://ift.tt/2hdMZ2L

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου