Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

In Photos: Frozen Lakes in Winter

Scientists investigate icy lakes to track the growth of certain types of algae and zooplankton that thrive during the cold season, blooming under the lake's icy cover.

via Live Science http://ift.tt/2gNWedr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου