Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

1,000-Year-Old Viking Toolbox Found at Mysterious Danish Fortress

A Viking toolbox found in Denmark has been opened for the first time in 1,000 years, revealing an extraordinary set of iron hand tools that may have been used to make Viking ships and houses, according to archaeologists.

via Live Science http://ift.tt/2gPA9J3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου