Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Photos: Viking-Age Tools Uncovered at Ring-Shaped Fortress in Denmark

Archaeologists have discovered a 1,000-year-old set of iron tools at the Viking fortress of Borgring, on the island of Zeeland in eastern Denmark.

via Live Science http://ift.tt/2gNZF3N

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου