Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

'Mythical' Sea Blob Finally Spotted a Century After Its Discovery

A mysterious giant sea blob whose very existence was questioned has been rediscovered a century after its first sighting.

via Live Science http://ift.tt/2g2hpE6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου