Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

3D-Print Your Laugh and Launch It Into Space

Are you a chortler? What about guffaws, giggles or hyena laughs? If you have the best laugh, whatever the joyful sound, it could end up getting turned into a 3D-printed sculpture sent into space.

via Live Science http://ift.tt/2gHkcGR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου