Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

What Tangled Web: Galaxy's Messy 'Threads' Star in New Pic

A striking new image from the Hubble Space Telescope captures an extremely detailed view of the galaxy NGC 4696 and the tangled, thread-like filaments stretching from its bright galactic core.

via Live Science http://ift.tt/2gtvUls

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου