Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Russian Space Cargo Ship Destroyed in Failed Launch, Debris Burns Up

A Russian Progress 65 cargo ship fell back to Earth in pieces after a catastrophic launch failure, Russian space agency officials said Dec. 1, 2016.

via Live Science http://ift.tt/2grfsoK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου