Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Sun 'Heat Bombs' Its Atmosphere, Evidence Found | Video

Solar physicists have been studying how the Sun's corona, which is 200 to 500 times hotter than the surface, with NASA's Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) mission.

via Live Science http://ift.tt/2gcY5oC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου