Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Sounding the Alarm: Comets Pose Threat to Earth, Too

If your death-from-above musings focus solely on asteroids, you need to broaden your mind. Comets pose a serious risk as well, researchers say.

via Live Science http://ift.tt/2hsgnU0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου