Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Teen Use of Many Drugs Drops to Record Lows

Teen use of many illegal and legal drugs — including ecstasy, cocaine, alcohol and tobacco — is now at record lows.

via Live Science http://ift.tt/2hChynk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου