Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

3 Blind Mice? These Rodents' Vision Has Been Restored

Blind mice have now regained some of their vision because of research that regenerated severed nerves.

via Live Science http://ift.tt/29Q5ICK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου