Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Addax Facts: Endangered Antelope Faces Extinction

The addax is a species of antelope that lives in the Sahara. It is critically endangered, and there may be only three left in the wild.

via Live Science http://ift.tt/297dN0m

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου