Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Cutting Calories Can Lower Inflammation

We often hear that certain foods or vitamins can lower inflammation in the body, but a new study suggests that there's a simple thing we can do to cut inflammation: Eat less.

via Live Science http://ift.tt/29OlCKM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου