Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Fish Venom Unveiled: Toxins Evolved Many Times, Study Shows

The huge array of toxins produced by venomous fish are a largely untapped potential for medicines, researchers say.

via Live Science http://ift.tt/29D87LT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου