Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Hidden Fault Could Trigger Cataclysmic Megaquake in Asia

A massive megathrust earthquake could strike the densely populated region around Bangladesh and east India, putting millions of lives at risk.

via Live Science http://ift.tt/29y8wVJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου