Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

How High Can Insects Fly?

Birds aren't the only animals that can soar to exceptional heights. Insects can also rise to the occasion, reaching astounding altitudes.

via Live Science http://ift.tt/29YsnLw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου